Bir öğretmende bulunması gereken özellikler nelerdir?

Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Bir öğretmende bulunması gereken özellikler nelerdir?

Öğretmenlik, görev itibariyle en zor mesleklerin başında gelir. Çünkü eğitim öğretim sürecinde çocuklarla öğretmenler ilgilenmektedir.

İyi bir öğretmen nasıl olur ve öğrencilere nasıl davranır?

Aileleri tanımak için bireysel ya da gruplarla veli görüşmeleri düzenler

Bağırıp çağırmadan sorunları konuşarak halleder

Çocuk ruhundan ve psikolojisinden anlar

Dersin işlenişinde değişik yöntem ve tekniklere yer verir

Derste farklı materyaller kullanır

Dış görünüşe önem verir

Düşünce özgürlüğünden yana olur

Her hareketiyle öğrencilere örnek olur

İncitici ifadeler kullanmaz

Kendini yeniler, geliştirir ve düzeltir

Konulara karşı ilgi ve merak uyandırır

Konuları hayatla ilişkilendirir

Kırıcı eleştiriler yapmaz

Notu bir silah olarak asla kullanmaz

Öğrenci velileri ile iyi diyalog kurar

Öğrenciler arasında cinsiyet ayrımı yapmaz

Öğrenciler arasında her ne şekilde olursa olsun ayırım yapmadan eşit davranır

Öğrencilere güven duyduğunu hissettirir

Öğrencilere ön yargısız yaklaşır

Öğrencilerin aktif olmasını sağlayacak etkinlikler yapar

Öğrencilerin derse olan ilgisini artırır

Öğrencilerin duygu, düşünce ve önerilerine önem verir

Öğrencilerin ilerlemelerini izlemek amacıyla kayıtlar tutar

Öğrencilerin kişilik gelişimine önem verir

Öğrencilerin sorularımı dinler ve cevaplandırır

Öğrencilerini ders çalışmaya teşvik eder

Öncelikle işini çok sever

Sınıfı öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde düzenler

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanır

Yapmacık tavırlardan uzak, sevecen ve anlayışlı olur

Öğretmenlik yaptığı okulun adını en iyi şekilde temsil eder

Öğrencilerini başkalarının yanında korur

Disiplinli ve yönetici olur

Ders dışında öğrencileriyle ilgilenir

Öğrencilerinin kişiliklerine yönelik onur kırıcı sözler söylemez

Sabırlı ve toleranslı olur

Öğrencilere ilk olarak doğruluğu ve dürüstlüğü öğretir

Öğrencilerini başarılı olabileceğine inandırır ve güven duygusu verebilir

Öğrencilerini şefkatle severek onların duygularını paylaşır

Ders kitapları dışında günlük hayattan örnekler verir

Her zaman güler yüzlü olur

Kendi şahsi olaylarını öğrencilere aktarmaz

Öğrencilere ismiyle hitap eder

Öğrencilerin fikirlerine ve ürettiklerine değer verir

Sınıf içi ve dışı etkinliklerde demokratik davranır

İnsan haklarına uygun biçimde davranır

Uluslara, bireylere ve inançlara karşı ayrımcılık yapmaz

Öğrencinin geçmişine ve sosyo-ekonomik durumuna göre ön yargısız davranır

Her öğrencinin başarılı olacağına inanır

Öğrenci başarılarının yalnızca sonuçlarıyla ilgilenmez, o sonuçların alınmasına yol açan nedenlere de eğilir

Öğrenciler sorulara farklı yanıtlar verdiğinde olumlu tepki gösterir

Stresle başa çıkma yollarını bilir ve kullanır

Kişisel bakımına ve sağlığına özen gösterir

Zorluklarla mücadele eder

Türk milli eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeleri bilir

Mesleki gelişimine yönelik yayınları izler

Okulun iyileştirilmesinde ve geliştirilmesine çevre olanaklarını kullanır

Öğrencilerini gözlemlemeye, incelemeye ve tanımaya özen gösterir

Özel yardıma gereksinimi olan öğrencilerle ilgilenir

Öğrencilerin sahip olduğu değerlere saygı gösterir

Öğrencilerin kişisel gelişimini ailesiyle paylaşır

Mesleklerin konusu ve etkinlik alanı, gerektirdiği yetenek ve ilgiler, eğitimi, çalışma koşulları, iş olanakları ve sağladığı kazanç konularında öğrencilerin bilgilenmelerini sağlar

Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirler

Öğrencilerin kendilerini güven içinde hissetmelerini sağlayacak ortam oluşturur

Ailelerin yaşadıkları sorunlara karşı duyarlı davranır

Öğretim yılı başında öğrencilerle birlikte, yapacakları dersin amaçlarını, yaşamdaki yerini belirler, konuların neler olacağını, ne zaman ve nasıl yapılacağını kararlaştırır

Her öğrencinin kendini geliştirmesi, kendi kararlarını kendisinin vermesi ve bu kararlarının sorumluluğunu taşıması için yardımcı olur

Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir