Bilimsel araştırmalar yapılırken izlenilmesi gereken yollar nelerdir?

Bilimsel araştırmalar yapılırken izlenilmesi gereken yollar nelerdir?

Bilimsel araştırmalar yapılırken izlenilmesi gereken yollar nelerdir?

Konu belirleme

Bilim insanı Oktay Sinanoğlu diyor ki:

“Genç Araştırmacılar, bir çalışmaya başlamadan önce neyi, niçin araştırdığınızdan emin olmalısınız. Araştırmanızın hedeflerini iyi belirlemelisiniz. Tabi ki araştırmanız bir plan içerisinde olmalıdır…”

Varsayımlarda bulunma

Araştıracağınız konu ile ilgili varsayımlarda bulununuz. Bu varsayımlar size yol gösterecektir.

Kaynak araştırma, veri toplama

Çağımızın en önemli iletişim aracı olan internet sayesinde birçok bilgiye kolayca ulaşabiliriz. Kitap, dergi, gazete, belge, kaynak kişiler bilgi kaynaklarımızdandır.

Bilgileri düzenleme

Yazılı belgelerin fişlenerek düzenlenmesi, araştırmaların sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlar. Düzenlediğimiz bilgileri, başlangıçtaki varsayımlarla karşılaştırarak doğru olup olmadıklarını belirlemeliyiz. Görüş ve düşüncelerimizi oluşturmalıyız. Yapılan çalışmanın bilimsel bir değerinin olması için görsel ve yazılı belgelerden yararlanmalıyız.

Rapor hazırlama

Çalışmamızı yazılı hâle getirmenin zamanı geldi. Artık bilimsel genelleme yapabiliriz.

Yaptığınız alıntılarda dipnot, kaynak belirtmeniz çalışmalarınızın ciddiyetini ve dürüstlüğünü gösterir.

Araştırmacıların bazı özellikleri şunlardır:

• Ne aradığını bilmek
• Sabırlı olmak
• Titiz olmak
• Bilimsel araştırma basamaklarını kullanmak vb.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir