Bilgece Hikayeler

Hikayeler

Bilgece Hikayeler

Deniz Yıldızı

Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken, denize telaşla bir şeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin, sahile vurmuş deniz yıldızlarını denize attığını fark eder ve;

“Niçin bu deniz yıldızlarını denize atıyorsun?” diye sorar.

Topladıklarını hızla denize atmaya devam eden kişi; “Yaşamaları için” yanıtını verince, adama şaşkınlıkla:

“İyi ama burada binlerce deniz yıldızı var. Hepsini atmanıza imkan yok. Sizin bunları denize atmanız neyi değiştirecek ki?” der.

Yerden bir deniz yıldızı daha alıp denize atan kişi,

“Bak onun için çok şey değişti,” karşılığını verir…

Timur ve Karınca

Meşhur Türk hükümdarı Timurlenk’e:

-Seni erlikten başbuğluğa yükselten nedir? diye sordular. Timurlenk şu cevabı verdi:

-Asla ümitsizliğe düşmedim. O kadar zorlukla karşılaştığım halde hiçbirisinden yılmadım ve bir maksadıma erişmek için bir karınca bana örnek oldu. Bir gün düşmanlarımdan kaçmış bir harabeye sığınmıştım. Her yerden ümidi kesmek üzere olduğum bir anda gözüm karıncaya ilişti.

Karınca kendinden büyük bir buğday tanesini almış bir yıkıntının üzerinden aşırmak için uğraşıyor; fakat taşıdığı şey kendisinden büyük olduğu için sonuna kadar götüremiyor, düşürüyordu. Dane yuvarlanarak duvarın dibine düşüyor, karınca tekrar inip rızkını alıp götürmeye uğraşıyordu. Bu hal elliden fazla oldu; ama karıncada nihayet maksadına erişti. Karıncanın bu azmini gördükten sonra bende bir ümit peyda oldu. Kendi kendime:

“Ben bu karınca kadar da mı olamayacağım.” dedim ve maksadıma erinceye kadar hiçbir zorluktan yılmadım.

Sütçü Kız

Adaletiyle ün salmış olan ikinci halife Hz. Ömer, toplumsal ve siyasal hayatta adaletin sağlanması için birçok önlem almış, kararlar yayınlamıştı. Bu kararlarından biri de süt üreticileriyle ilgiliydi. Halife Ömer, süt üreticilerinin süte su katmasını yasaklamış ve bu emrini her tarafa duyurmuştu. Şehrin asayişini kontrol etmek için bir gece Medine’de dolaşırken yorulur ve biraz dinlenmek üzere bir evin duvarına yaslanır. İstemeden de olsa evin içinde anne ile kızı arasında geçen şu konuşmayı duyar:

Anne:
– Haydi kızım kalk da sütlere biraz su katıver.

Kız:
– Halifenin sütlere su katılmasını yasakladığını bilmiyor musun anne?

Anne:
– Evet, biliyorum…

Kız:
– Öyleyse Halife’nin yasakladığı bir işi nasıl yapabilirim?

Anne:
– Kalk da su koy şu sütlere… Gecenin bu vaktinde Ömer seni beni nereden görecek?

Kız:
– Ömer görmez ama Rabbim görür. Vallahi ben, O’nun göreceği yerde yapmadığım bir işi görmediği yerde de yapmam.

Halife Ömer, bu konuşmaları dinledikten sonra evine döner. İyi bir terbiye ve yüksek ahlâk sahibi bu fakir kızı oğlu Âsım’a ister ve onunla evlendirir. İşte Allah inancının ve bu inançtan kaynaklanan ahlâkın insanın davranışlarına olumlu tesiri…

İşin özü; ‘Başkası görmüyorsa da Allah görüyor!’ yaklaşımıdır.

Rivayet edilir ki İslam tarihinin beşinci Raşit halifesi sayılan Ömer İbn Abdülaziz’in anne tarafı bu evliliktendir.

Diken Eken Adamın Hikayesi

Sert huylu bir adam, yolun kenarına dikenler ekti. Dikenler büyüyüp çoğalınca yoldan geçenleri rahatsız etmeye başladı. Yoksulların ayaklarını kanatıyor, giysilerini yırtıyordu. Yoldan geçenler:

“Bu dikenleri sök, insanları rahatsız etmesin,” demeye başladılar.

Ama adam bunlara aldırmıyordu. Bir gün Allah’ın bir ermişi ona:

“Kesinlikle bu dikenleri sök!” dedi.

Adam yanıt verdi:

“Elbet bir gün sökerim.”

Adam dikenleri sökme işini “yarın”, “yarın” diyerek erteledikçe, dikenler büyüyüp çoğalıyordu.

Ermiş, adama:

“Ey verdiği sözünde durmayan adam, sök şu dikenleri artık,” dedi.

Adam:

“Bugün işim çok; bugün olmazsa yarın… bir gün kesinlikle sökeceğim…” dedi.

Allah’ın ermişi, bunun üzerine şu sözleri söyledi:

“Sen, hep yarın diyerek bu işi erteliyorsun, ama şunu bil ki her geçen gün o dikenler büyüyüp güçleniyor; dikenleri sökecek olan sense, gücünü kaybediyorsun. Dikenler gün geçtikçe çoğalıp gençleşiyor, sense yaşlanıyorsun.”
Mesnevî, Mevlânâ

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir