Barış

Barış nedir?

Barış

Barış nedir? Barış ne demektir? Barış kelimesinin anlamı nedir?

Barış, savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh.

Barış, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Barış, savaş ya da dargınlıktan sonraki uzlaşma, anlaşma.

Barış, düşmanlığın olmamasıdır.

Barış, bir ülkenin bir ülkeyi tehdit etmemesidir, bir ülkenin başka bir ülke üzerinde ekonomik, siyasi, askeri tahakküm ve baskı kurmamasıdır, bir sınıfın başka bir sınıfı idare etmemesi, sömürmemesidir, insanın emeğinin çalınmaması, emeğin talep bulması ve saygı görmesidir, ezenin ve ezilenin olmamasıdır, adaletli, adil, fakirin olmadığı düzendir

Ne kadar adalet, ne kadar huzur varsa o kadar çoktur barış.

Barış, kötülükten, kavgalardan, savaşlardan kurtuluş, uyum, birlik, bütünlük, sükûnet, sessizlik, huzur içinde yaşamaktır.

Barış, bir insanın kendisiyle barışık olması, kendi içinde bir denge, sakinlik, huzur içinde olmasıdır.

Barış, halklar ve devletler arasındaki ilişkilerin, savaşı dışta bırakan bir duruma gelmesidir.

Barış, insanların birbirlerine zarar vermeden, savaşmadan ve şiddet uygulayıp kan dökmeden yaşamalarıdır.

Barış, insanoğlu için büyük bir öneme sahiptir. En güzel günler, dönemler hep barış dönemlerinde yaşanır.

Barış, tüm güzelliklerin ve iyiliklerin temelini oluşturmaktadır. Çünkü barışın hakimiyet kurduğu toplumlarda yaşayan insanlarda korku yoktur ve bu toplumlarda korku yerine huzur, mutluluk vardır. Eğer bir toplumda yaşayan insanlar huzurlu ve mutlu olur ise o toplumdaki insanlar çalışkan olurlar ve çalıştıkça da üretirler bu durumda o toplumun gelişmesine ortam hazırlar.

Barışın hakim olduğu toplumlarda menfaat ya da çıkar yoktur. İnsanlar birbirleri ile yardımlaşarak ve birbirlerine destek olarak hayatlarına devam ederler ve böylece kardeşlik tüm topluma egemen olur.

Barış, mutluluğun kaynağıdır.

Barış nedir?

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir