B harfi ile başlayan erkek isimleri

Barış çiçeği Spathiphyllum çiçek

B harfi ile başlayan erkek isimleri

BERAT Berat isminin anlamı nedir?

1. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent.
2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Osmanlı Devleti’nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
3. Resmi belge, imtiyaz belgesi.

Türkiye’de Berat ismi sık kullanılan isimlerden birisidir. Özellikle hem erkek hem de kız çocuklarına konulmaktadır.

Berat kelime kökeni itibariyle nişan, rütbe anlamlarını taşımaktadır. Berat kelimesi Arapça bir kelimedir.

Arapçadan dilimize geçmiş olan bu isim ülkemizde sıklıkla kullanılmaktadır.

Berat bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devlet tarafından verilen belge, patent demektir. Ayrıca Osmanlı Devleti döneminde de Berat kelimesi kullanılmaktadır. Bir göreve atanan, aylık bağlanan, ayrıcalık, nişan veya san verilen kimseler için çıkarılan padişahın buyruğuna denmektedir.

Günümüzde genellikle sanayi alanında bir buluş için ve buluştan yararlanma hakkını gösteren, devletçe verilen bir belge. Osmanlı Devletinde ise bir göreve getirilerek aylık bağlanan, ayrıcalık ve nişan verilen kişiler için çıkarılan padişah buyruğudur.

Berat, kelimesinin anlam olarak farklı anlamları vardır; resmi belge, imtiyaz belgesi anlamlarında kullanılmakta olan bir kelimedir. Osmanlı döneminde devlet işlerinde sıklıkla tercih edilmekte olan bir kelimeydi. Ayrıca bu isim kurtuluş nişanesi gibi derin manalar da taşımaktadır.

Kişilere verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazlarını gösteren belgeye verilen isimdir.

İmtiyaz belgesi, nişan, hak ve ayrıcalık anlamlarını da içermektedir. İsim olarak kullanıldıktan sonra onurlandırılmış anlamı kalıp olarak yerleşmiştir. Ayrıca Berat ismi dini anlamı da dikkate alınarak erkek çocuklarına verilmiştir. Bazı yerlerde Berat ismi her iki cinsiyet için de tercih edilmiştir.

Berat İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Berat ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmiyor fakat Berat isminin Kur’an-ı Kerim’de geçmemesi bu ismi bebeğinize koyamayacağınız anlamına gelmiyor Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen bir çok güzel isim vardır.

Berat ismi, dini anlamı da göz önünde bulundurularak kullanılan bir isimdir. Arapça kökenli olup kurtuluş anlamına gelen Beraat gecesi dikkate alınarak kullanılan bir isimdir. Dini anlamı olan, Arapça bir isim olan Berat ismi bu duruma rağmen Kuran’ı Kerim’de yer almamaktadır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir