Author: admin

0

Elektrik kaynakları nelerdir?

Elektrikli araçların çalışması için gerekli kaynaklardan biri şehir elektriğidir. Şehir elektriği, su, kömür, petrol, doğal gaz, rüzgâr ve Güneş gibi kaynaklardan faydalanılarak elektrik santrallerinde üretilir.

0

Çevremizi korumanın önemi nedir?

Yaşadığımız çevrenin düzenli ve temiz olması önemlidir. Canlılar böyle ortamlarda daha sağlıklı ve huzurlu olurlar. Yaşadığımız çevrede pek çok canlı ve cansız varlık vardır.

0

Doğal çevre ve yapay çevre nedir?

Doğallığını koruyan, insanlar tarafından bozulmamış ve değiştirilmemiş alanlara doğal çevre denir. Dağ, orman, deniz gibi varlıklar doğal çevrenin parçalarıdır.