Atatürk’ün Millî Kültüre Verdiği Önem

Milli kültür Ögeleri

Atatürk’ün Millî Kültüre Verdiği Önem nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Millî kültürün her alanda açılarak yükselmesini, Türk Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak sağlayacagız.” sözü ile millî kültürümüze verdiği önemi belirtmiştir. Atatürk, daha Millî Mücadele sürecinde iken kültür hazinelerimizin korunmasını amaçlamıştır. Bunun için 1920 yılında Büyük Millet Meclisinin programına, Ankara’da bir kültür müdürlüğü kurulması hükmünün koyulmasını sağlamıştır. Bu müdürlük, kültür eserlerini ve belgeleri toplayıp bunların müze, kütüphane ve arşivlerde korunarak saklanmasını sağlamak ile görevliydi. Atatürk, millî kültürümüzün kökenlerinin araştırılması için Türk Tarih Kurumunu (1931) ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan Türkçenin zenginliğinin ortaya çıkarılması için de Türk Dil Kurumunu (1932) kurdurmuştur. Bunun yanında pek çok müzenin açılmasını, arkeolojik çalışmaların yapılmasını sağlamıştır. Kültürün önemli bir parçası olan sanatın tüm dallarına yakından ilgi göstermiş ve sanatçıları desteklemiştir. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” diyen Atatürk, tüm vatandaşların millî kültürünü öğrenmesini, onu koruyup geliştirmesini istemiştir.

Milli kültür Ögeleri

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir