Amentü duası nasıl okunur ve anlamı nedir?

Dua

Amentü duası nasıl okunur ve anlamı nedir?

Âmentü duasını biliyor musunuz?

Amentü ne demektir? Amentü duasında nelerden bahsedilmektedir?

“Âmentü” inandım demektir. İslam dinindeki imanın şartları amentü terimiyle ifade edilir. Âmentü duası olarak bilinen bu duada imanın şartları sıralanmakta ve dua Kelime-i Şehadet’le bitmektedir.

Amentü Duasının Okunuşu Nasıldır?

1. Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhiteâlâ ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun.

2. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü ennemuhammeden abduhû ve rasûlüh.

Amentü Duasının Anlamı Nedir?

1. Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inandım. Öldükten sonra diriliş haktır.

2. Allah’tan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir