Allah’ın sıfatları nelerdir?

Din İslam tesbih

Allah’ın sıfatları nelerdir?

Allah’ın zâti sıfatları nelerdir?

Allah’ın Kendisinde olup başkasında bulunmayan sıfatlarına Allah’ın Zatî Sıfatları denir.

Zâti Sıfatlar: Sadece Allah’a ait olan özelliklerdir.

1. Vücut : Allah’ın var olmasıdır. Allah vardır ve yokluğu düşünülemez.
2. Kıdem : Allah’ın varlığının başlangıcının olmamasıdır. Öncesi yok.
3. Beka : Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır. Sonrası yok.
4. Vahdâniyet : Allah’ın bir tek olmasıdır.
5. Muhâlefetün lil havâdis: Allah’ın sonradan yaratılanlara benzememesidir. Allah yarattıklarına benzemez.
6. Kıyam bi nefsihî : Allah’ın varlığı kendisindendir. Allah var olmak ve varlığını devam ettirmek için hiçbir şeye muhtaç değildir.

Allah’ın subutî sıfatları nelerdir?

Allah’ın Kendisinde olup yarattıklarında da bulunabilen sıfatlarına Allah’ın Subûti Sıfatları denir.

Subûti Sıfatlar: Yüce Allah’ta sınırsız, insanda sınırlı olarak bulunan özelliklerdir.

1. Hayat: Allah’ın canlı olmasıdır.
2. İlim : Allah’ın her şeyi bilmesidir.
3. Semi : Allah’ın her şeyi işitmesidir.
4. Basar : Allah’ın her şeyi görmesidir.
5. İrade : Allah’ın dilemesi, dilediği her şeyin olmasıdır.
6. Kudret : Allah’ın her şeye gücünün yetmesidir.
7. Kelam : Allah’ın konuşma sıfatıdır.
8. Tekvin : Allah’ın yaratma sıfatıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir