Ailede eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları nelerdir?

Bahçeli ev ve aile hayatı

Ailede eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları nelerdir?

Aile kurmak, eşlere ne gibi sorumluluklar yükler?

İnsan olmanın en önemli özelliği sorumluluklarının farkında olmasıdır. İlk olarak bizleri yaratan ve varlığımızın devamı için her türlü imkânı bahşeden Allah’a (c.c.) karşı sorumluluklarımız vardır. İnsan olarak çevremizdeki insanlara, diğer canlılara ve doğal çevreye karşı da sorumluluklarımız vardır. Bu yönüyle aynı yuvayı paylaşan, gelecek nesle ebeveynlik yapan, Allah’ın (c.c.) emri ve Peygamber’in (s.a.v.) sünneti olarak bir araya gelen eşlerin birbirine karşı sorumluluk duymadan yaşaması mümkün değildir.

Kur’an-ı Kerim’de eşlerin birbirleri için örtü ve elbise oldukları (Bakara suresi, 187. ayet.) ifade edilmektedir. Eşlerin, birbirlerinin olumsuzluklarını örtmeleri, hata, kusur ve günahlara karşı birbirlerini korumaları, eksiklerini tamamlamaları öğütlenmektedir. Elbisenin insanı güzelleştirdiği gibi eşlerin de güzel geçinerek aile yuvasını güzelleştirmeleri istenmektedir. Karı koca ilişkilerinden bahseden bir başka ayette Yüce Allah (c.c.) “…Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.” (Bakara suresi, 237. ayet.) buyurmaktadır. Birbirine güven, sadakat, sevgi, saygı ve iyi niyet içinde davranmak aile yapısını sağlamlaştırdığı gibi çıkacak sorunları da en aza indirecektir.

Eşler arası bağlılık ve sorumluluk konusunda da bize en güzel örneği Peygamberimiz sergilemiştir. Hz. Hatice validemiz için söylediği şu sözler aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir: “Halk bana inanmazken o inandı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti. Kimse bana bir şey vermezken
o beni malıyla destekledi ve Allah bana ondan çocuklar ihsan etti.” (İbn Hanbel, VI, 118.)

Evlilikle birlikte eşlerin birbirleri üzerinde çeşitli hakları doğar. Peygamberimiz (s.a.v.) “Ey insanlar, sizin kadınlar üzerinde birtakım haklarınız vardır. Onlar sizin haklarınıza riayet etmelidirler. Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Onlara karşı iyi davranınız. Eşlerinize şefkatle muamele ediniz. Siz onları Allah’ın ahdi ile aldınız. Onlar size Allah’ın ahdi ile helal olmuştur.” (Tirmizî, Radâ’, 11.) buyurarak bu hakları bizlere hatırlatmaktadır.

Eşlerin birbirlerine karşı gösterecekleri sevgi, saygı ve merhamet aile içi huzuru sağlayan önemli unsurlardır. Peygamberimiz (s.a.v.) “Bir kimse hanımına kin beslemesin, onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir.” (Müslim, Vasiyyet, 5.) buyurarak her insanın güzel yönlerinin olabileceğini beğenilmeyen huyların ise müsamahayla karşılanmasını bizlere öğütlemektedir.

Aile içi haklarla ilgi en önemli konulardan biri de aile mahremiyetidir. Peygamberimiz (s.a.v.) “Sizin kadınlarınız üzerindeki haklarınız sevmediğiniz kimseleri evinize sokmamaları ve hoşlanmadığınız kimselerle konuşmamalarıdır.
Dikkat edin! Onların sizin üzerinizdeki hakları ise yedirmek ve giydirmek hususlarında ihsanda bulunmanızdır.” (Tirmizî, Ridâ, 11.) buyurarak aile mahremiyetinin önemine dikkat çekmiştir. Aile mahremiyetinin ortadan kalkması, aile içinde kalması gereken sırların başkalarıyla paylaşılması ailenin huzurunu bozarak aile birliğine zarar verir. Eşler arasındaki karşılıklı sevgi ve saygıyı zedeler.

Aile huzuru için saygı ve sevgi şarttır.

Kadın ve erkeğin dinden ve toplumun örfünden kaynaklanan birtakım rolleri vardır. Erkek için bu rollerin başında ailesinin rızkını temin amacıyla gayret sarfetmesi gelir. Kadın ise toplumun devamını sağlayacak sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla üzerine düşeni yapmalıdır. Bütün bu sorumluluklar yerine getirilirken adalet duygusu içinde hareket edilmeli ve belirlenen haklara saygı duyulmalıdır.

Eşler birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarını yerine getirirken birtakım hatalar yapabilirler. Bu konuda eşlere düşen görev anlayış ve sabırla davranmaktır. Birbirlerinin hakkını ihlal etmeden hata ve eksiklerin giderilmesi için farklı çareler aramalıdırlar. Aile içi iletişimi nezaket ölçüleri içerisinde devam ettirmelidirler.

Mutlu bir yuva için “ben” ve “sen”in “biz”e dönüşmesi gerekmektedir. Evlilikte “ben”lerin “biz”e dönüşümü için de eşler arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlıklı bir iletişim olmalıdır.

Ailede Eşler Arası Olması Beklenen Olumlu Duygular nelerdir?

Affedicilik

Anlayış

Bağlılık

Dürüstlük

Fedakârlık

Güven

Hoşgörü

Hüsnü zan

İlgi

Muhabbet

Paylaşım

Sabır

Sadakat

Saygı

Sevgi

Şefkat

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir