Aile içinde demokratik bir ortam nasıl oluşturulur?

Aile içinde demokratik bir ortam nasıl oluşturulur?

Ailenizde kararlar alınırken fikrinizin sorulmasını ister misiniz?

Ailede bütün bireylerin söz hakkı vardır. Tatile giderken, alışveriş yaparken, evde yapılacak işleri belirlerken ve benzer konularda ortak kararlar alırız. Ailemizi ilgilendiren konularda kararlar alırken hepimiz fikrimizi özgürce söyleriz. Söylenen fikirleri ailece değerlendiririz. En doğru kararı birlikte alırız. Değişik fikirlere de saygı duyarız. Ortak kararlar alarak mutlu oluruz.

Ailemizle ilgili kararlar alınırken biz de düşüncelerimizi söylemeliyiz. Fakat yalnızca kendi düşüncelerimizin gerçekleşmesi için ısrar etmemeliyiz. Aile bireylerimizle birlikte ortak karar almalıyız. Anne babamız karar alırken bizim de fikirlerimizi sormalıdır. Ailede alınan bir karara katılmadığımızda bunu çekinmeden söylemeliyiz. Ailede kararları hep beraber almalıyız. Ailede karar alınırken görüş bildirmek bizim en doğal hakkımızdır.

Hepimizin ailesinde birçok kararlar alınıyor. Bu kararları nasıl alıyorsunuz?
Kararlar alınırken sizin düşüncelerinizde soruluyor mu?

Aile içerisinde karar alınırken herkes düşüncelerini açıkça söyleye bilmelidir. Karar alınırken görüş bildirmek her çocuğun hakkıdır. Ailede düşüncelerin paylaşılması, karar alınmasında tüm bireylerin söz hakkına sahip olması aile içi işbirliğinin ve demokrasinin olduğunun bir göstergesidir. Aile içerisinde demokratik bir ortam oluşturmalıyız. Demokratik bir ortamda herkesin fikrini söyleme hakkı vardır. Karar alınırken bu hakkını özgürce kullanır.

Okulda, sınıfta kurallar olduğu gibi evde de bir takım kurallar belirleyebiliriz. Belirlediğimiz bu kurallara uyarak planlı ve programlı bir hayat sürdürürüz. Kurallar olmazsa herkes canının istediğini yapar ve bu da kargaşa ortamı oluşturur. Kimse böyle bir ortamda bulunmak istemez. Böyle bir ortamda verimli çalışma yapılamaz.

Evde fikrinizin alınmasını istediğiniz durumlar nelerdir?

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri getiriniz.
birlikte – söz – mutlu – özgürce – fikirlere
Ailemizde bütün bireylerin ………………….. hakkı vardır.
Ailemizde kararları ………………….. alırız.
Ailede karar alırken fikrimizi ………………….. söyleriz.
Değişik ………………….. saygı duyarız.
Evde karar alınırken fikrimin sorulması beni ………………….. eder.

Ailenizi ilgilendiren konularda ortak karar almak neden önemlidir?
Ailenizle birlikte en son hangi kararı aldınız?

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir