Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Haziran 2021

Adalet

Adalet

Adalet

Adalet nedir? Adalet ne demektir? Adalet kelimesinin anlamı nedir?

Adalet nedir?

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesidir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. Ancak, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.

Adalet, yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasıdır.

Adil olma durumu, hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme, yerine getirme; doğruluktan ayrılmamak

Adalet ne demektir?

Adalet, herkesin ve herşeyin yerli yerinde olması; olması gereken yerde olması; herkesin hak ettiğini alması, herkese hakettiğinin verilmesi demektir.

Adalet, haklı ile haksızın ayırt edilmesi için hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesidir.

Adalet kelimesinin anlamı nedir?

Adalet, herkese kendi hakkı olanı vermektir.

Adalet, bir amirin, bir hakimin; memleketi idare için konulan kanun, kaide ve çizilen hudud içinde hareket etmesidir.

Adalet, hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek ve hakkı yerine getirmede doğruluktan ayrılmamaktır.

Adalet, herkesin çalışması, bilgi ve kabiliyeti, gördüğü işi nisbetinde ve derecesinde hakkını alması, hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi, en küçük bir işe ve iş görene de görene de, hayat hakkı tanımakdır.

Her şeyi ölçüp biçerek, tartarak uygulayan ve hiçbir şeyin fazladan olmadığını bilen bir devlet ya da birey adaleti sağlayabilir.

Adaleti en iyi, en verimli olarak sağlayan, İslam’dır. İslam, her çalışan insana hakkını verir, herkesin mülkünü korur. Özel teşebbüse, herkesin dilediği işi yapmasına geniş yer verir. Alın teri ile kazanılan bir kazanca kimseyi karıştırmaz. Kimse kimsenin malına, mülküne el uzatmaz, gasb etmez, çalmaz. Hatta başkasının malını, mülkünü muhafaza etmeği emreder.

Adaletin İslâm toplumunda, yönetimde, muhakemelerde ve insanlar arası ilişkilerde tam anlamıyla uygulanması önemli bir hedeftir. İslâm devletinde uygulanan ekonomik prensiplere göre mülk Allah’ındır. Bu ölçü içinde sosyal adaletin sağlanması önemli bir denge unsurunun kurulması demektir. Müminlerin kardeş ilân edildiği, yığılan kişisel servetlerde fakir ve muhtaçların hak sahibi oldukları, İslâm’da adalet anlayışının tezâhürleridir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.