4,5,6 Basamaklı Doğal Sayıları Okuyup Yazma

4,5,6 Basamaklı Doğal Sayılar

4,5,6 Basamaklı Doğal Sayıları Okuyup Yazma

Rakamları yan yana yazarak iki, üç, dört basamaklı sayılar elde ederiz.

Sayıları oluştururken en soldaki basamağa “0” yazmayız.

015 sayısı on beştir ve bu sayı iki basamaklıdır.

Sayıları basamaklarına ve bölüklerine ayırarak kolayca okuyabiliriz.

En sondan başlayarak üçer üçer ayrılır.

Binler Bölüğü / Birler Bölüğü

Örnek:
Sayı: 5 285 sayısında 5 binlik, 2 yüzlük, 8 onluk, 5 birlik vardır.
Okunuşu: Beş bin iki yüz seksen beş 
(binler bölüğü 5, birler bölüğü 285)

Sayı: 2 015 Okunuşu: İki bin on beş
Sayı: 4 765 Okunuşu: Dört bin yedi yüz altmış beş
Sayı: 67 873 Okunuşu: Altmış yedi bin sekiz yüz yetmiş üç
Sayı: 57 610 Okunuşu: Elli yedi bin Altı yüz on
Sayı: 245 876 Okunuşu: İki yüz kırk beş bin sekiz yüz yetmiş altı
Sayı: 890 471 Okunuşu: Sekiz yüz doksan bin dört yüz yetmiş bir

4,5,6 Basamaklı Doğal Sayılar

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir