29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedir?

Cumhuriyet Bayram Tören

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedir?

Kurtuluş Savaşı sonunda yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı. Mustafa Kemal, ulusumuzun özelliklerine en uygun yönetimin cumhuriyet olduğunu düşünüyordu. 29 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisinde, cumhuriyet yönetimi kabul edildi. Devletimizin adı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” oldu. Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyetin ilanı yurtta sevinç ve coşkuyla karşılandı. 29 Ekim günü bayram ilan edildi. Onun için her yıl 29 Ekim’de bayram yapıyoruz.

Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönetmesidir. En iyi yönetim şekli olan cumhuriyet yönetiminde söz, milletindir. Cumhuriyet yönetimiyle milletimiz öğrenim, seyahat, haberleşme, yerleşme hürriyetlerine kavuştu. Kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip oldu.

Cumhuriyetin ilanından sonra yurdumuzun kalkınması için çalışmalar başlatıldı. Yurdun her tarafına yollar, fabrikalar, okullar ve hastaneler yapıldı. Sanayide büyük gelişmeler sağlandı. Eğitim ve öğretime gereken önem verildi. Eğitimin gelişmesi ile okuryazar insan sayısı arttı.

Atatürk’ün cumhuriyet ile ilgili sözlerinden bazıları
• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
• Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
• Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuzluğa kadar yaşayacaktır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir