Daily Archive: Şubat 7, 2021

0

Cümlelerdeki sözcükleri gibi hecelere ayırabilir misin?

Kocaman bir uzay gemisi gelmiş.Ko-ca-man bir u-zay ge-mi-si gel-miş Neler olacağını izlemeye başlamış.Ne-ler o-la-bi-le-ce-ği-ni iz-le-me-ye baş-la-mış Minik gezegen çok mutlu olmuş.……………………………………………………………………………….. Çiçeği topraklarında saklamış.………………………………………………………………………………….

0

Hayatınızda unutamadığınız belli başlı olaylar nelerdir?

Hepimiz bugüne kadar pek çok olay yaşamışızdır. Ancak hayat öykümüzü anlatmamız istendiğinde hayat öykümüzde bu olayların hepsine yer vermeyiz. Sadece hayatımızda önemli gördüğümüz, bizi etkileyen, unutamadığımız olayları anlatırız. Bunu yaparken de olayları, oluş tarihlerine...

Secured By miniOrange