1881’de Doğdu Selanik’te.

tarafından
3
1881’de Doğdu Selanik’te.

1881’de Doğdu Selanik’te.

ATATÜRK

1881’de
Doğdu Selanik’te.
Babası Ali Rıza,
Annesi Zübeyde.

Ülkesinin uğruna,
Savaştı cephelerde.
Düşmanı yurttan attı,
Milletiyle birlikte.

Şiir: Birkan SOYLU