10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı

……………………………  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI “10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA” PROGRAMI

1.Sunucu:
Yıl otuz sekiz, on kasım Perşembe
Gerçek olamaz olsa olsa bir düş
Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar

Dokuzu beş gece Atatürk ölmüş
Sarsılıyor İstanbul yedi tepe

Böyle toptan bir yas nerde görülmüş
Yaman esmiş Dolmabahçe’de rüzgar

Beraber ağlıyoruz kurtlar kuşlar

1.Sunucu:  Saygı Değer Öğretmenlerim ve Sevgili Arkadaşlar!

Sunucu 1: Yine bir 10 Kasım sabahındayız yine matem doluyuz. Çünkü bugün atamızın ölüm yıl dönümüdür, aramızdan ayrıldığı gündür. Ondan ayrılalı tam ……. yıl oldu. Her zaman olduğu gibi O’na olan ebedi sevgi ve saygımızı bu yıl da tekrarlayacağız.

Sunucu 2: Atamızın bizler için yaptıklarının değerlerini anlamalı ve neler yapmak istediğini kavramaya çalışmalıyız. Bunu kendimize görev addedeceğiz.

Sunucu 1: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ile adları burada sayılamayacak kadar çok olan şehitlerimiz ve kahramanlarımız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve akabinde İstiklal Marşımız söylenecektir.

Sunucu 2: Saygı duruşunu yönetmesi ve İstiklal Marşını okutması için Müzik öğretmeni ……………………………………… kürsüye davet ediyorum.

Sunucu 1: “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.”

Sunucu 1: Okul müdürümüz …………………………………………….’… konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.

 

Sunucu 1:
Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

Bir Türküdür Mustafa Kemal;
Nice sevdalara değişilmeyen.

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.
Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

Çaltı burnu’nda gözetir denizi.
Bir baştır, vazgeçilmeyen…

Köroğlu’nda bağdaş kurup oturur

 

Sunucu 2:  Okulumuzun ……………. sınıfını öğrencilerden …………………….. arkadaşımızı  “MUSTAFA KEMAL SESLENSE” adlı şiirini okuması için buraya davet ediyorum.

Sunucu 2: “Atatürk gibi insanlar bir kuşak için doğmadıkları gibi, bir devre içinde doğmazlar. Onlar önderlikleriyle, yıllarca milletlerinin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.”

Sunucu 1: “Tarih çok büyükler gördü. Yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu ise Atatürk kırdı.”

           

Sunucu 1:  Okulumuzun ………………………………………….  ATATÜRK’ÜN YAŞAMI nı anlatmak üzere kürsüye davet ediyorum.

 

Sunucu 1:
Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Bir Anlamdır Mustafa Kemal;
Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Belkahve’den dürbünüyle seyrediyor İzmir’i.
Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,
Sakarya boylarından Akdeniz’e taşıyan…

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri…

Sunucu 2:      Şimdi de …………………. sınıfından ………………… arkadaşımız bizlere “ATATÜRK’TEN SON MEKTUP” şiirini okuyacak arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum.

Sunucu 1: “O daha dünyaya lazımdı.” ( Churcill)

Sunucu 2: “Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonrada Türk milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdunuz için değil Avrupa içinde büyük bir kayıptır.” ( İngiltere Başbakanı)

Sunucu 2:      …………………  sınıfından ……………………… arkadaşımızı  bizlere Gençliğin Atasına cevabını okuması için kürsüye davet ediyorum.

Sunucu 1:
Üstümüze gece gündüz kol geren

Işık ışık parıldıyor her yerde
Bize güzel işi günleri gösteren

Topraklarda denizlerde göklerde
Türk iline yeni baştan can veren

Gönül erir kendisinde geçer de
Kimdir diye sorarlarsa, Atatürk

Hangi yana dalarsa Atatürk

Sunucu 2:  ………………… sınıfını öğrencilerden ………………………. arkadaşımızı “ATATÜRK” adlı şiiri okuması için buraya davet ediyorum.

Sunucu 1:
Bir İnançtır Mustafa Kemal;
Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.
Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.
Sakarya boylarından Akdeniz’e taşıyan…

Sunucu 2:  …………… Sınıfı öğrencilerinin …………………………….. yönetiminde hazırladıkları UYKUSUZ GECELER adlı oratoryoyu sunmaları için sahneye davet ediyorum.

Sunucu 1 ve  Sunucu 2 birlikte okur:

Atam ismini kalbimize kazımışız.
Kişiliğini de beynimize yazmışız.

Atam bugün bizimle değilsin ama biz hep seninleyiz.

Sunucu 1: “10 Kasım Atatürk’ün Ölümü ve Anma Günü” münasebetiyle hazırlamış olduğumuz program burada son bulmuştur. Hepinize iyi günler diliyoruz.
 

ARZ EDERİM. 

……………………….                          …………………..                              ………………………….
Müdür Yardımcısı                     …………… Öğretmeni                      ………………….. Öğrt.

  …………………………..                                ………………………….
Sınıf Öğretmeni                                             Sınıf Öğretmeni

 

                                                                 Uygundur
…/……/………

 

                                                            ………………………..
Okul Müdürü

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ PROGRAMI

PROGRAM AKIŞI

1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3- Günün Anlam Ve Önemini Belirten Konuşma
4- Şiir
5- Şiir
6-  Atatürk’ün Kişilik Özellikleri
7-  Şiir
8-  Şiir
9-  Atatürk’ten Özdeyişler
10- Atatürkçülüğün Nitelikleri
11- Kapanış

10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA TÖREN AKIŞI

SUNUCU:    Sayın müdürümüz, değerli öğretmenlerimiz, sevgili arkadaşlar;
Bu gün kahraman ulusumuzun büyük önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa göçüşünün ………….. yıl dönümü. O’nun 1938’de bir on kasım sabahı sona eren maddi hayatı, şimdi yüreklerimizde ve beyinlerimizde birer Mustafa Kemal ideali olarak yaşıyor.

Programımıza, saygı duruşu ve akabinde söyleyeceğimiz İstiklâl Marşı ile başlıyoruz. Sizleri Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk için siren sesiyle birlikte saygı duruşuna davet ediyorum.

SUNUCU:    “Türk ulusunun yeteneği ve kesin kararı; cumhuriyet, uygarlık ve gelişme yolunda durmadan, korkusuzca ilerlemektir..”      (M.K. ATATÜRK)

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ………. sınıfından ……………………………. yapacaktır.

SUNUCU: Atatürk’ü  bulmak her iyi işte
Her yaşta, her başta Atatürk olmak.
Gece  düşte, gündüz alışverişte
Barışta, savaşta Atatürk olmak.

……………. sınıfından ……………………………………….   bize “Başöğretmenim ”adlı şiiri okuyacak.

SUNUCU:     “Yurdu ve ulusu kurtarmak için yurtseverlik, iyi niyet, özveri çok gerekli olan niteliklerdendir. Ama toplumu çağımızın isteklerine uygun olarak yükseltmek için bu nitelikler yetmez; bu niteliklerin yanında bilim ve teknik gereklidir.”      (M.K.ATATÜRK)

……………… sınıfından ……………………………………… “Atatürk” adlı şiiri okuyacak.

SUNUCU:  Tükenir elbet,
Gökte yıldız, denizde kum tükenir.
Bu vatan, bu topraklar cömert,
Türk analar, Türk babalar cömert,
Kutsal bir ateşim ki ben sönmez,
İnanın Mustafa Kemaller tükenmez.

…………..  sınıfından ……………………………………..  “Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini anlatacak.

SUNUCU:  Mustafa Kemal’in elleri,
Selam verdi dağa taşa.
Öyle bir güneş doğdu ki sormayın,
Aydınlık baştan başa…

“Mustafa Kemal’in Elleri” adlı şiiri ………… sınıfından …………………………………….. okuyacaktır.

SUNUCU:  Yollara “hey hey” dedi elleri
Düşmanlara “ölüm” dedi.
Sarışın saçlarında rüzgârlar,
Özgürlüğün türküsünü söyledi.

“Kurtuluş Öncüleri İçin ” adlı şiiri ………… sınıfından ……………………………………….okuyacaktır.
Bütün doğa, Atatürk’ü anar,
Atatürk’ü yaşar.
Her şeydir O Türkiye’mde.
Göller, ırmaklar, ormanlar
İmza imza Atatürk yazar.

……….. sınıfından ……………………………………………………….. , bizlere Atatürk ten özdeyişler okuyacaklar.

SUNUCU:
Yüzyıllar öncesinden
Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size
Ben Mustafa Kemal’im heyy…
Ben Mustafa Kemal’im.
Büyük büyük denizlerim vardır benim
Hürriyeti içmiş dalgalarım.
Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim
Ulusumun yarınında sevincim
Ben Mustafa Kemal’im heyy…

………… ve …………. sınıfı öğrencilerinden …………………………………..  ve ………………………………… “Atatürkçülüğün Niteliklerini” anlatacaklardır.

SUNUCU: “Benim Türk milletine, Türk Cumhuriyeti’ne Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir.
Siz onları tamamlayacaksınız. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünen milletler, yaşamak ve ilerlemek
imkanı bulurlar.”       (M.K. ATATÜRK )

SUNUCU: Atatürk’ün ölümünün (….). yılı dolayısıyla düzenlediğimiz program burada sona ermiştir, hepinize aydınlık yarınlar diler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir