Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Y ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Ana Sayfa » Türkçe » Y ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
Y ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Y ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Nelerdir?

yaban  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  vahşi

yabancı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  ecnebi

yabansı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  garib, acayip

yadsımak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  inkâr etmek

yağı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  düşman

yağız  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  esmer

yağlık  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  çevre, büyük mendil

yağma  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  talan

yağmur  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  rahmet

yağmurkuşağı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  gökkuşağı

yahşi  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  iyi, güzel

yahudi  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  Musevi

yahut  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  ya da

yaka  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. giysilerin boyun kısmı. 2. kıyı, sahil

yakarış  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  dua, niyaz

yakarmak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. yalvarmak. 2.niyaz. 3. tazarru

yakın  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. beri. 2. yakın taraf. 3. aralarında az mesafe olan

yakınma  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  şikâyet,

yakışık  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  uygunluk, yaraşma

yakışıklı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  güzel

yakışıksız  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  münasebetsiz

yakinen  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. iyice. 2. sağlam olarak

yaklaşık  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  takribi, aşağı yukarı

yalabık  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. parlak. 2. parıltı, yalan uydurma kelimesinin eş anlamlısı

anlamdaşı): palavra

yalancı dolma kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): zeytinyağlı dolma

yalandan  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  düzmece, üstünkörü

yalanlamak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  tekzip etmek,

yalap yalap  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  parıl parıl,

yalaz  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  alev.

yalçın  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  düz, çıplak, sarp.

yaldızlı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  aldatıcı.

yalın  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  sade, çıplak, gösterişsiz.

yallah  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  haydi, yürü, git.

yalnız  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  ancak, sadece.

Yalvaç  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  Resul, Peygamber,

yamaç  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. yan. 2. bayır,

yamukluk  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  eğiklik,

yan  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  yön, taraf,

yanardağ  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  volkan,

yandan  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  profilden,

yandaş  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  taraftar,

yandaşlık  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  taraftarlık,

yanık  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  dokunaklı,

yanılgı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  hata.

yanılmak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  hata etmek, kusur etmek,

yanıt  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  cevap,

yanıt olarak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  cevaben,

yankı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  akis, aksiseda,

yanlış  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  hata.

yansımak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  aksetmek,

yansız  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  tarafsız, bitaraf,

yapayalnız  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  tekbaşına.

yapı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. bina, inşaat. 2. bünye,

yapım  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. inşaat. 2. imal.

yapımcı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  prodüktör,

yapıt  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  eser

yapmacık  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  sahte, düzme,

yar  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  uçurum

yâr  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  sevgili, dost

Yaradan  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  Tanrı

yaradılış  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  mizaç, fıtrat

yaradılıştan  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  doğuştan

yarar  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  çıkar, fayda, menfaat

yaraşmak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  yakışmak

yaratık  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  mahluk, canlı

yardımcı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  asistan, muavin

yardımsever  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  hayırsever,

yâren  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  arkadaş,

yargı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  hüküm, karar,

yargıç  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  hakim,

yarım yamalak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  gelişigüzel,

yarış  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. müsabaka. 2. rekabet.

yas  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  matem, üzüntü,

yasa  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  kanun, kural,

yasal  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  kanuni,

yasallaşmak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  kanunlaşmak,

yaslamak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  dayamak,

yaslanmak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  dayanmak,

yaş  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  rutubetli, ıslak,

yaşam  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  hayat, ömür.

yaşam boyu  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  müebbet,

yaşıt  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  akran,

yaşlı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  ihtiyar, kart.

yaşlık  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  ıslaklık,

yatır  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  evliya.

yatırım  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  mevduat, plasman.

yatışmak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  dinmek,

yatıştırmak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  bastırmak, teskin etmek,

yavan  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. katıksız. 2. yağsız,

yavaş  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  usul, hafif, ağır, slow, alçak, vb.

yavaşça  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  usulca

yavuklu  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  sözlü, nişanlı

yavuz  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  sert, yaman

yayan  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  yürüyerek

yayın  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  neşriyat

yaylak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  otlak

yaymak  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. sermek. 2. duyurmak. 3. otlatmak

yazar  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  muharrir

yazgı  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  kader

yazık  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  günah

yazılma  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  kayıt,

yazılmak kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kaydolmak,

yazım kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): imlâ.

yazın kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): edebiyat,

yazışma kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): haberleşme, muhabere,

yazıt kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kitabe,

yazlık kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): sayfiye,

yazma kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kompozisyon,

yazman kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kâtip, sekreter,

yegâne kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): biricik, tek.

yeğleme kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tercih,

yeis kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): umutsuzluk,

yek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): bir.

yeknesak kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tekdüze,

yekten kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): 1. birden. 2. durup dururken,

yekûn kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): toplam,

yel kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): rüzgâr,

yemin kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): ant.

yemiş kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): 1. meyve. 2. incir,

yenen kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): galip,

yengi kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): galibiyet, zafer,

yeni kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): taze, körpe, turfanda, gıcır gıcır, çiçeği burnunda.

yeniden kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tekrar,

yenik kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): mağlup, yenileşme kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): modernleşme,

yenilgi kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): mağlûbiyet,

yenme kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): galibiyet,

yer kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): mahal, mekân,

yerel kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): mahalli, yergi kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): hiciv,

yerleşim kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): iskân,

yerleştirme kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): iskân,

yerme kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): hiciv, kınama,

yersiz kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): gereksiz, boşuna,

yeryüzü kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): arz.

yetenek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kabiliyet,

yeterli kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): 1. kâfi. 2. ehliyetli,

yeterlik kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): ehliyet,

yeti kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): güç, meleke.

yetişim kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): formasyon,

yetiştirme kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): terbiye,

yetki kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): salâhiyet, hak.

yevmiye kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): gündelik,

yığışma kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): izdiham,

yığın kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kütle, küme, kitle,

yıkık kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): harap,

yıkıntı kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): enkaz,

yıl kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): sene.

yıldırımlık kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): paratoner,

yılgı kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): korku,

yıllık kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): senelik.

yıpranmak kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): eskimek, aşınmak.

yiğit kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yürekli, cesaretli, delikanlı,

yinelemek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tekrarlamak,

yitik kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kayıp, zayi.

yiyecek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): azık, gıda.

yoğun kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): 1. kesif. 2. sıkışık, kalabalık. 3. dolu.

yoklama kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): 1. kontrol. 2. araştırma. 3. sınav,

yokluk kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): fakirlik, kıtlık, açlık,

yoksul  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  fakir,

yoksulluk kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): fakirlik,

yoksun kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): mahrum, muhtaç,

yokuş kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): rampa.

yol kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): 1. uzaklık. 2. çare. 3. sistem. 4. yolculuk,

yolculuk kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): gezi, seyahat,

yoldaş kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): arkadaş,

yollamak kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): göndermek,

yolsuzluk kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): suiistimal, usulsüzlük, gayrimeşruluk.

yoluyla kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): 1. yolundan giderek. 2. vasıtasıyla. 3. aracılığıyla. 4. yöntemiyle,

yom kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): uğur.

yordam kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): 1. çeviklik. 2. çalım. 3. meleke,

yorgun kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): halsiz,

yorum kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tefsir.

yoz kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): 1. işlenmemiş. 2. dejenere. 3. kaba, bayağı,

yön kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): cihet, istikamet, tar.

yönerge kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): talimat,

yönetim kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): idare, çekip çevirme.

yönetme kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): idare,

yöntem kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): metot, usul, tarz.

yöre kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): civar, çevre, mahal,

yöresel kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): mahalli,

yurt kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): vatan,

yurttaş kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): vatandaş.

yüce kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yüksek, ulu.

yüceltilmiş kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yüce, sayın, muhterem.

yük kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): bagaj, kargo, hamule, külfet, ağırlık,

yükseklik kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): irtifa,

yükselti kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): rakım,

yükümlü kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): mükellef.

yürek  kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):  1. kalp. 2. cesaret

yürekli kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): cesaretli, cesur,

yüreksiz kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): cesaretsiz, korkak,

yüz kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): çehre, sima, surat,

yüzey kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): satıh.

yüzsüz kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): utanmaz, sıkılmaz,

yüzünden kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): nedeniyle,

yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): asır

Y ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Ninniler

Ninniler 04 Aralık 2019

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

Tam otların sarardığı zamanlar, Yere yüzükoyun uzanıyorum Acıkan doymam, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı nedir? Engellilerin trafikte karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Absorbsiyon Arkadaşlarımızla iyi vakit geçirmemizin nedenleri nelerdir? I ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

FACEBOOK'TA BİZ

Online İlkokul

Hoşgeldiniz

Online İlkokul Sanal Alemin İlkokulu - Tüm Hakları Saklıdır