Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Öğretmenler Günü İle İlgili Konuşma Metinleri

Ana Sayfa » Belirli Günler ve Haftalar » Öğretmenler Günü İle İlgili Konuşma Metinleri
Öğretmenler Günü İle İlgili Konuşma Metinleri

Öğretmenler Günü İle İlgili Konuşma Metinleri

Öğretmenler Günü

Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce gayemize ulaştıran bir vasıta olarak görüyorum öğretmenlik mesleğini.

Öğretmenin vazifesi, gücü nispetinde erdemli toplum gayretine katkı sağlamaktır. İnsan yaratılmışların en seçkini, en donanımlısı, en bilinçli olanı; ama aynı zamanda en vahşi, en acımasız, en anlaşılmaz davranışların da sahibi. Onun için insan hayatında eğitim; davranışları doğru yönlendirmede ve diğer hemcinslerinin haklarına tecavüz etmesinin engellenmesinde birinci derecede etkilidir. Öğretmen işlevini yerine getirirken bu önceliği asla ihmal etmemelidir.

“Bir insanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe sevk etmek, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır” sözü icra ettiğimiz mesleğin ne kadar onurlu ve yüce bir gayeye hizmet ettiğini göstermesi bakımından anlamlıdır.

Kadim değerlerin günübirlik çıkarlara feda edildiği günümüzde bu kutlu sanatı en güzel biçimde icra etmek durumundayız. Bunun için de heyecanımızı diri tutmalı ve ideallerimizi yeniden kuşanmalıyız.

Karşı karşıya kalacağımız bütün durum ve şartları aşarak ruhumuzu her şartta diri kılarak başarıya ulaşabiliriz. Hayat taşıyıcı uğraşları soylu bir sadelik içerisinde, bir yürek soyluluğu içerisinde, yoğun bir sabırla sürdürmeliyiz.

Kazanılması gereken asıl büyük servet; para, şöhret ve makamdan öte erdem ve bilgeliktir. Yüreğimizi, ruhumuzu en büyük erdemlerle tezyin ve teçhiz etmeli ve bu amaçlarımızdan vazgeçmeden yolumuza devam etmeliyiz.

Evrensel medeniyet kulesi de hiç şüphesiz bu onuru taşıyan fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimiz sayesinde yükselecektir.

Bu vesile ile bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım.

Sevgili Arkadaşlar!

Harf devrimini yapan Mustafa Kemal Atatürk, yeni harflerin öğretilmesi için yazı tahtasının başına geçti. Milletimize yeni harfleri öğretmek için canla başla çalışmaya başlamıştı. Bakanlar Kurulu 11 Kasım 1928 günü yaptığı toplantıda, Ata’mıza “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını verdi. 24 Kasım, Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Ata’mızın yüzüncü doğum yıldönümünün kutlandığı 1981 yılında, 24 Kasım’ın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

Öğretmenler gününde, öğretmenlerimizin değerini, sorunlarını ve hizmetlerini hatırlar, onların emeklerini boşa çıkarmamak için gayrete geliriz. Biliriz ki, çalışkan, dürüst ve insani değerlere sahip insanlar olmamız, öğretmenlerimize verebileceğimiz en güzel armağandır.

Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Sevgi dağıtıp içimizi aydınlatan öğretmenler bizi doğruya yöneltir, bilgili kişiler olmamız için çaba gösterirler. Dünyayı tanıtırlar bize. Gerçeği, daima gerçeği, yeniliği, gelişmeyi ve bilimi anlatırlar. Yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur, doğruluk, dürüstlük ve yardımseverlik gibi evrensel değerlere ulaşmamızı sağlarlar. Bize anne olurlar, baba, kardeş ve arkadaş olurlar.

Dünyanın en saygın insanları olan, siz öğretmenlerimin huzurunda saygı ile eğilirim. Geleceğimiz, gözlerinizde gördüğümüz ışıltılar gibi aydınlık olsun!

24 Kasım Öğretmenler Günü Konuşması

Eğitim ve öğretimin temsilcileri, bu hizmetin gerçekleştirilmesinin yegane yardımcıları öğretmenlerimizdir. Öğretmen olmak isteyen bireyler, bu mesleğe hitap eden bir bölüm bitirmeli ve eğitime yeterlilik belgesi olan formasyon almalıdır. İlköğretim ilk derece sınıfları kapsamında olan 1. ve 4. sınıf ile arasında kalan sınıflara öğretmenlik yapan kişilerin branşı sınıf öğretmenliğidir.

Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak ve ülke başarısının ilelebet yükseğe çıkarılması için gerekli temel şey eğitimdir. Eğitim seviyesi ilerlemiş ve kültürlü milletler daima ülkeler tarihinde yer edinmişlerdir. Aynı zamanda birçok ülkece örnek alınmışlardır. Ülkeyi çağdaş seviyeye götüren, uygar ve kültürlü bireyler yetiştiren ve topluma büyük katkı sağlayanlar pek tabii öğretmenlerdir. Öğretmenler, pek kıymetli ve kutsal kişilerdir. Daima yılmadan sabırla insanlığı ileriye taşımak için çaba gösterirler. Bir kişinin ömrü boyunca kendini borçlu hisseden ve daima şükranla anılan kişi öğretmenlerdir.

Ömrümüz boyunca öğretmeni sayesinde yanlış yapmaktan korunmuş veya yaptığı doğrularda da hep bir öğretmen eli olan kişilerizdir. Hayatımızı kazanmamız ve geleceğimizi inşa etmemizde emeği geçen kişi öğretmenlerimizdir. Küçük yaşlarımızda onlar sayesinde yoğrulmuş ve kişiliğimizi kazanmışızdır. En az ebeveynlerimiz kadar üzerimizde emekleri vardır. Ülkemizde, cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte hayata konulan inkılâpların korunmasına ve hayatımıza konu edilmesinde, ülke gençliğine bunları aşılmakta en önemli katkı öğretmenlerimizindir.

Atatürk’ün şu sözü kendisinin öğretmenlik vazifesine verdiği önemi açıklar. İşte o söz şudur; “Öğretmenler, cumhuriyet sizlerin eseridir.” Yani; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kendisinden sonra cumhuriyeti inşa edenlerin Türk öğretmenleri olduğu fikrindedir. Bu şuradan anlaşılıyor ki ; Atatürk İnkilaplarından olan harf kanunu 1 Kasım 1928’de kabul edilmiş. Öğretmenlerimiz, Türk alfabesini hemen bizzat öğrenmiş ve ardından bizlere öğretmek için emek sarf etmişlerdir. 24 Kasım 1928’de, Atatürk, Millet mektepleri Başöğretmenliği unvanını almış, ve öğretmenlerimize, öğretmenlik etmiştir. O günden bu yana Atamızın izinden giden öğretmenler ülke başarısına en çok katkı sağlayanlardır.

Yine Cumhuriyet’in kurulduğu ve zor zamanlarımızdan sıyrıldığımız günlerde öğretmenlerimiz çok büyük azimle halka okuma yazma öğretmiş ve ülkenin eğitim seviyesini artırmışlardır. Bu sayede okullar açılmış ve Atamızı örnek alan Türk Gençleri yetiştirilmiştir. Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yıldönümünün kutlandığı 1981 senesine denk gelen 24 Kasım’da bu gün başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e ardından ülkeye katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize hediye edilmiştir. O günden bu yana tüm yurt genelinde 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanır. O gün, öğretmenlik mesleği öğrencilere anlatılır. Öğrenciler, öğretmenlerine şükran ve sevgilerini sunarlar.  Okullarda coşkulu kutlamalar gerçekleşir.

24 Kasım Öğretmenler Günü Konuşması

İnsan, dünyaya geldiğinde, daha bebek iken gözlerini açar açmaz çevresindekileri hissetmeye çalışır. Yemeyi, içmeyi, emeklemeyi, yürümeyi, koşmayı ve konuşmayı öğrenir. Kendisini ve çevreyi algılamaya çalışır. Tüm bunlara rağmen yine de yardıma muhtaçtır.

İnsanın yaşamdaki ilk yardımcıları anne, baba, abla, ağabey, nine ve dedesidir. Büyüyüp gelişen çocuk bilgilenme sürecine girer. Bu nedenle aile içi eğitim ve öğretim yetersiz kalır. Çocuğun bu döneminde ihtiyaç duyduğu bilgileri, ancak okulda öğretmen kılavuzluğunda sistemli bir eğitimle olacağı ve yönlendirileceği somut olarak ortaya çıkmıştır. Okulun ve öğretmenin devreye girmesiyle ailenin de bu konuda sorunu çözülür.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir.

Eğitim sorunlarını çözen uluslar; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanında da kalkınmış ve ilerlemiştir. Eğitime gereken önem ve ilgiyi göstermeyen uluslar, başka ulusların kölesi olmaya mahkumdurlar. Kalkınmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir.

Öğretmen; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve yaşam hazırlayan kimsedir. Öğretmenler gününün amacı öğretmenin toplumdaki yerini, rolünü, önemini ve değerini kavratmak, sorunlarını belirlemek ve öğretmeni olması gerekli yüce konuma oturtmaktır. Öğretmenlerin kendi aralarında bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin kutsal bilincine varmalarını sağlamaktır. İşte, Öğretmenler Günü, bu fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. Millet Mektepleri in açılışı ve Atatürkün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimizle kutlar saygı ve sevgilerimizi sunarız.

24 Kasım Öğretmenler Günü Konuşması

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, unutulmadıklarını gösteren bir gündür.
Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır.

Her işi bilen, her işi yapan, bilgi deposu ve ayaklı kütüphane olmak yerine; bilgi kaynaklarını öğreten yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran bir kişidir, öğretmen.

Necip Fazıl Kısakürek vapurla Karaköy’e geçerken yanına biri yaklaşıp: Üstat, diye sormuş. Peygamberlere ne diye gerek duyuldu, biz kendimiz yolumuzu bulabilirdik. Necip Fazıl, okuduğu kitaptan başını kaldırmadan: Ne diye vapura bindin ki, cevabını vermiş. Yüzerek geçsene karşıya. Öğretmenler kılavuzdur. İşini ve yolunu bilen kılavuzla yolculuk mutlaka iyi sona erer.

Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi, bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir.

Bir insanı kurtarmanın, bir âlemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Başağın yetişmesine engel, zararlı otlar değil; çiftçinin ihmalidir. Bunun için muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı bir hatanın telafisi yoktur.

Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir. Öğrenciler onu arar, onu sorar. Unutmayınız; kelebeklerini ışığa koştuğu gibi, çocuk yürekler, genç kalpler sevgiye koşar. Bunun için sevgiyi sunanın, sevgiyi hak etmesi gerekir. En çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir.

Kendini kontrol edemeyen bir öğretmen, öğrencisini hiç kontrol edemez. Kendi eksikliğini gören ve onu tamamlayan bir öğretmen, başarıya adaydır. Öğretmenlerin başarılı olmaktan başka bir seçeneği yoktur. Olsaydı öğretmen olmazdı. Öğretmen her şey değil, her şeye açılan kapı olmalı. Dolayısıyla öğretmen başarıyı hedef almalı, mükemmel olmayı değil.

Baş döndürücü bir gelişimin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bunun için öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri, gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir. Öğretmen, hayatının her aşamasını planlamalıdır. Planı olmayanlar, başkalarının planına uymak zorunda kalırlar. Öğretmen yarını bir gün önceden yaşayan kişi olmalıdır. Onun hayalleri olmazsa, başkalarının hayallerinin de önemi olmayacaktır.

Öğretmen, yaptıkları kadar yapamadıklarından da sorumludur. Meşhur bir filozofa: Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz, diye sorulduğunda, Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan, demiş. Öğretmenin kendindeki gücü fark etmesi, harekete geçirmesi ve elindeki işlenmeyi bekleyen servetin kıymetini bilmesi gerekir. Çeşitli bahanelerin ardına sığınarak kendindeki bu gücü ve serveti eritmemelidir.

Öğretmen bir ayna olmalıdır. Kendisine bakanlar iyiyi, doğruyu, hoşgörüyü, geleceği görmelidir. Ayna kırık olursa ona bakanlar baktığına pişman olur. Öğretmenin bir ayna olarak kendisine çok iyi bakması gerekir.

Yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, tahammülü seven idealci, her an muhtaç olduğumuz doktor, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır öğretmen. Bugünü değil yarını düşünürsek gelecek çok daha iyi olacaktır. Bunu da biz öğretmenler başaracaktır.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, öğretmenlerimize yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar dileriz.

Öğretmene Sesleniş Konuşması

Öğretmenim;

Toplumun gerçek mimarı, sadakatin eşsiz örneği, her türlü zorluğa sabreden ve milletin istikbalinin garantiye alınması konusunda durmadan koşan sensin benim aziz öğretmenim…

Sen akıp giden zaman içerisinde bazen bir köprü oldun; cahillikten ilme, karanlıktan aydınlığa…

Bütün sultanlar, kıralar, padişahlar, bakanlar başbakanlar senin  önünde diz çöktüler… Şairin nağmelerinde senin sesin yankılanır. Ressama zamanı durdurma  sırrını veren sensin…

Sen karanlığı aydınlatan ışık, geceyi gündüze çeviren güneşsin… Çaresizliğe çare, gönül yarasına merhemsin.. Türk Milletindeki birlik ve beraberlik senin ruhundan fışkırdı. Bu cemiyet gerçek manada seninle millet oldu, devlet kurdu, Türk ismini dünyaya duyurdu…

Yüzyıllar ötesine sana sesleniyorum öğretmenim:

Mimar  Sinan’ın kubbelerinde çınlayan ses senindir. Malazgirt’teki kılıç şakırtılarında senin sesin okunur.Bizas surlarına  Türk bayrağını dikmek için tırmanan  Ulubatlı Hasan senin öğrencindir. “Alimlerin ayağından sıçrayan  çamur  cübbemiz için süstür” diyen Fatih Sultan Mehmet senin öğrencindir…

Senin bilgi bahçenden  kaynaklanan “bad-ı saba”ların estikçe; gül bahçelerinde tomurcuklar rengarenk açacak,burcu burcu kokacak ve bu halleriyle etrafa hayat saçacaklardır…

İzmir’in işgalinin ardından “Biz muallimler, bu davada haklı olduğumuzu ispat ve bu davanın doğru olduğunu anlamak için İzmir’in arkasından göğsümüzle çarpışacağız, Nesl-i atiyi de  ona göre hazırlayacağız.” Diyen kişileri temsil ettiğini unutma…

“Muallimler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” Diyen ve muasır medeniyetin üstüne  çıkma yolunda, senden daha çok ve önemli görevler bekleyen Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün senin  öğrencin ve eserin olduğunu unutma…

Akif’le  beraber zulme karşı Çanakkale’de  haykıran yiğit, haksızlık karşısında eğilmeyen baş ol…

Senin işinin de  bir çeşit doktorluk olduğunu unutma; senin hastaların körpe çocuklar, taze gençlerdir. Hayatlarının baharını yaşayan bu hastalarını tedavi ederken, bilgi neşterini çok dikkatli kullan. Unutma ki ne ekersen onu biçersin..

Öğretmenler Günü İle İlgili Konuşma Metinleri - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

 • Son Yorumlar

 • SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

  ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

  RASTGELE İÇERİKLER

  Teknolojik araç ve gereçleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Okul ve sınıf eşyalarını niçin özenli kullanmalıyız? Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar Güçlü ve zayıf yönlerimiz nelerdir? Okul tuvaletini kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Şiirler

  FACEBOOK'TA BİZ

  Online İlkokul

  Hoşgeldiniz

  Online İlkokul Sanal Alemin İlkokulu - Tüm Hakları Saklıdır