Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Ana Sayfa » Türkçe » M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Nelerdir?

mabet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): tapınak

macera  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): serüven

madde  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): nesne, özdek

maddi  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): özdeksel, tensel

mafsal  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): eklem

mağlubiyet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yenilgi

mahalli  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yerel, yöresel

mahdut  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): sınırlı, sayılı

mahiyet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): nitelik

mahrek  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yörünge

mahrum  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yoksun

mahsul  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): ürün

mahzur  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): sakınca

makam  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): orun

makbuz  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): alıntı

malum  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bilinen

malumat  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bilgi

malzeme  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): gereç

mana  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): anlam

manasız  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): anlamsız

manevi  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): içsel, tinsel

mani  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): engel

manzara  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): görünüm, bakacak

marifet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bilgi

masraf  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): gider

matbu  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): basılı

matbuat  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): basın

materyalist  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): özdekçi

materyalizm  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): özdekçilik

mazbata  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): tutanak

mecbur  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yükümlü

mecburi  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): zorunlu

mecburiyet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yükümlülük, zorunluluk

meçhul  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bilinmeyen

medeni  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): uygar

medeniyet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): uygarlık

mekan  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):yer

meleke  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yeti, yordam

melodi  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): ezgi

memnun olmak  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): gönenmek, kıvanmak

memnuniyet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): kıvanç, sevinç

memur  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): işyar, işgören, görevli

menfii  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): eksi (tıp), olumsuz

merasim  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): tören

merhamet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): acıma

mesaj  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): ileti, bildiri

mesela  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): sözgelişi, örneğin, sözgelimi

mesele  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): sorun

mesken  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): konut

meslek  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): öğreti (Felsefe), uğraş

mesul  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): sorumlu

mesuliyet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): sorumluluk

mesut  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): mutlu

metafizik  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): doğa ötesi

methiye  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): övgü

metot  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):yöntem

metro  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): altulaşım

metropol  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): anakent, başyurt

mevcudiyet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): varlık

mevcut  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): var

mevzu  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): konu

mevzubahis  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): söz konusu

meydan  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): alan

meyil  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):eğilim, eğim, özlem

mezar  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): gömüt

meziyet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): artam

mısra  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): dize

mikyas  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): ölçek

militan  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): vurucu

millet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): ulus

milli  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): ulusal

minimum  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): azın

miras  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):kalıt

misafir  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): konuk

misal  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): örnek

mısra  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): dize

mistisizm  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): gizemcilik

mizansen  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): oyun düzeni, sahneye koyma

modern  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): çağıl, çağdaş

monoton  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): tek düze

montaj  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): kurgu

monte etmek  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): kurmak, kurup takmak

moral  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): içgücü

muadil  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): denk, denktaş

muafiyet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bağışıklık

muamele  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): işlem

muasır  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): çağdaş

muayene etmek  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): sınamak, yoklamak

muayyen  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): belirli

mucit  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bulucu, türetmen

mucize  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): tansık

muhabere  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): iletişim, yazışma

muhacir  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): göçmen

muhafazakar  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): tutucu

muhalefet kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):karşıcılık

muhit  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): çevre

muhit kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):ortam

muhtaç olmak kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):gereksemek

muhtar kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):özerk

muhtelif kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): ayrışık

muhtemel kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):olası

muhteşem kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):görkemli

muhteva  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): içerik

mukabil  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): karşılık

mukadderat  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yazgı, alın yazısı

mukamele kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): karşılık

mukavemet kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):direnç, direnme

mukayese kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):karşılaştırma

muntazam kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):düzgün

mutaasıp  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bağnaz

muteber kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): saygın

mutemet kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):güvenilir kişi

mutlak kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):salt

muvazene kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):denge

mübadele kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):değişim

mübarek kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):kutlu

mücadele kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):savaşım

müdafaa kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):savunma

müddet kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):süre

müessese kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):kurum

müessir kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):etken, etkili

mühim kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):önemli

müjde kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):muştu

mükafaat kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):armağan, ödül

mükellef  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yükünmlü

mükellef kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):yükümlü

mükemmel kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):yetkin

mülkiyet kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):iyelik

mülteci kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):sığınmacı

mümbit kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):bitek, verimli

mümkün kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):olabilir

münasebet kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):bağıntı

münderecat kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):içindekiler

münekkit kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):eleştirmen

münhani kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):eğri

müphem kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):belirsiz

müsabaka kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):yarışma

müsamaha kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):hoşgörme

müsamere  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): gösteri, sazlı sözlü eğlenti

müspet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): olumlu

müstenkif kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):çekimser

müstesna kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):ayrıksı, ayral, ayrı

müşahit kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):gözlemci

müşerref olmak kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı):şereflenmek

müşfik kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):sevecen

müşterek  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): ortaklaşa

mütareke kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):bırakışma

müteharrik kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):devingen

mütenazır kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):bakışan, birbirine bakan

mütercim kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):çevirmen

müessir kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):etken, etkili

mühim kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):önemli

müjde kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):muştu

mükafaat  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): armağan, ödül

mükellef  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yükümlü

mükellef  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yükümlü

mükemmel  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yetkin

mülkiyet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): iyelik

mülteci  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): sığınmacı

mümbit  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bitek, verimli

mümkün  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): olabilir

münasebet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bağıntı

münderecat  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): içindekiler

münekkit  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): eleştirmen

münhani  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): eğri

müphem  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): belirsiz

müsabaka  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): yarışma

müsamaha  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): hoşgörme

müsamere  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): gösteri, sazlı sözlü eğlenti

müspet  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): olumlu

müstenkif  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): çekimser

müstesna  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): ayrıksı, ayral, ayrı

müşahit  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): gözlemci

müşerref olmak  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı):

müşfik  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): sevecen

müşterek  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): ortaklaşa

mütareke  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bırakışma

müteharrik  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): devingen

mütenazır  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bakışan, birbirine bakan

mütercim  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): çevirmen

mütevellit  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): doğmuş, doğan, ileri gelen

müttefik  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): bağlaşık

müzakere  kelimesinin  eş anlamlısı (anlamdaşı): görüşme

M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Ninniler

Ninniler 04 Aralık 2019

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

S Harfi ile Başlayan Kelimeler ve Kavramlar Doğal Sayıları Çözümleme Tevekkül Gözü ısırmak deyiminin anlamı nedir? Milliyetçilik Kristina Pimenova Kimdir?

FACEBOOK'TA BİZ

Online İlkokul

Hoşgeldiniz

Online İlkokul Sanal Alemin İlkokulu - Tüm Hakları Saklıdır