Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

İ ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Ana Sayfa » Türkçe » İ ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
İ ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

İ Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Nelerdir?

ibadet kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tapınç
ibadet etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tapınmak
ibret kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): öğrenek
icap (ettirmek) kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): gerektirme
icap etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): gerekmek
icat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): buluş
icra etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): uygulamak, yürütmek
içten kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): samimi
içtimai kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): toplumsal
idare kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yönetim
idare heyeti kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yönetim kurulu
idareci kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yönetici
idari kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yönetimsel
iddia kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): sav
iddia etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): savlamak
ideal kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): ülkü, ülküsel
idealist kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): ülkücü
ididal kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): ılımlılık, ölçülülük
idrak kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): algı
idrak etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): algılama, anlamak
ifade kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): anlatım, deyiş
iflas kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): batkı
ifraz kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): salgı
iftira kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kara çalma, karacılık
ihmal etme kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): savsaklamak
ihmalkar kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): savsak
ihracat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): dışsatım
ihsan kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kayra
ihtar kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): uyarı, uyarma
ihtimal kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): olasılık
ihtimam kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): özen
ihtiras kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tutku
ihtisas kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): uzmanlık
ihtişam kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): görkem
ihtiyaç kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): gerekseme
ihtiyari kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): istemli
ihtiyat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): sakıntı
ihtiyatkar kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): sakıngan
ihtizaz kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): titreşim
ikametgah kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): konut
ikaz kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): uyarı, uyarma
ikmal kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): bütünleme
iktibas kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): aktarma, alıntılama
iktidar kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): erk
iktifa etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yetinmek
iktisadi kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tutumsal
iktisat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tutum
ilahi kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tanrısal
ilahiyat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tanrı bilim
ilan kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): duyuru
ilga etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): varlığını kaldırmak
ilham kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): esin
ilham almak kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): esinlenmek
illegal kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yasadışı
illüzyonist kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): gözbağcı
ilmi kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): bilimsel
iltica kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): sığınma
iltica etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): sığınmak
iltihap kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yangı, irin
ima kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): anıştırma
ima etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): anıştırmak
imaj kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): görüntü, imgel
imal kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yapım
imalatçı kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yapımcı
imalathane kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yapımevi
iman kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): inan, inanç
imkan kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): olabilirlik, olanak
imkansız kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): olanaksız
imla kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yazım
imtihan kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): sınav
imtiyaz kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): ayrıcalık
inat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): direnim
indeks kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): dizin
infaz kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yürütüm
inhiraf kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): açılım
inhisar kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tekel
inkar kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yadsıma
inkar etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yadsımak
inkılap kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): devrim
inkişaf kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): açınma, gelişim, gelişme
insiyak kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): içgüdü
insiyaki kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): içgüdüsel
inşaat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yapı
intiba kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): duyuş, izlenim
intihap kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): seçim
intizam kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): düzen, düzenlilik
iptidai kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): ilkel
irade kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): istem, istenç
irsi kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kalıtsal
irtibat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): bağlantı
irtica kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): gericilik
irticalen kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): doğaçtan, doğaçlama
isim kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): ad
ispat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kanıtlama
ispat etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kanıtlamak
istatistik kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): sayılama
istibdat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): baskı, zorbalık
istida kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): dilekçe
istidat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): anıklık
istifa kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): çekilme
istifade kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): ası, yarar
istifade etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yararlanmak
istihbarat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): danışma, haber alma
istihlak kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): tüketim, yoğaltım
istihsal kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): üretim
istikamet kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): doğrultu, yön, yönelti
istiklal kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): bağımsızlık
istila kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): salgın
istimlak kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): kamulaştırma
istisna kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): ayrallık, kural dışı
istişare kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): danışma
isyan kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): başkaldırı
işaret kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): im, belgi, belirti
işaret etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): imlemek, göstermek
ithalat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): dışalım
itibar kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): saygınlık
itikat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): inanç
itilaf kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): anlaşma
itimat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): güven,
itina kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): özen
itinalı kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): özenli
itiyat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): alışkı, alışkanlık
itiyat kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): alışkanlık
izah kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): açıklama, anlayış
izale (etme) kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): giderme, yoketme
izdiham kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yığılaşma
izolasyon kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yalıtım
izole etmek kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): yalıtmak
izzeti nefis kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı): onur, özsevi

İ ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Ninniler

Ninniler 04 Aralık 2019

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

Çok, çok erken okundu selân İlginç Bilgiler Terim Anlam Atatük’ün İlkeleri Trafikte karşılaşılan sorunlar için çözüm önerileri nelerdir? Engellilerin trafikte karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

FACEBOOK'TA BİZ

Online İlkokul

Hoşgeldiniz

Online İlkokul Sanal Alemin İlkokulu - Tüm Hakları Saklıdır