Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler nelerdir?

Ana Sayfa » Din ve Ahlak » Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler nelerdir?
Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler nelerdir?

Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler nelerdir?

Dinî ifadeler, günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanılır?

Günlük yaşantımızda çevremizdeki insanlarla çeşitli konularda konuşuruz. Bazen oynadığımız oyundan, bazen ailemizden, bazen de derslerimizden söz ederiz. Bu konuşmalarımız sırasında dinle ilgili bir çok sözcük ve deyim kullanırız. “inşallah”, “maşallah”, “Allah korusun.”, “Allah rahmet eylesin.”, “Allah sabırlı kulunu sever.”, “Allah’ını seversen”, “Hamdolsun.”, “Allah razı olsun.” bunlardan bazılarıdır.

Günlük konuş malarımızda kullandığımız sözcük, deyim ve atasözleri arasında dinle ilgili ifadelerin bulunması dinin yaşamımızda önemli bir yeri olduğunu gösterir. Bu ifadelerin anlamlarını ve nerede, niçin, nasıl kullanıldıklarını öğrenmemiz, dini doğru anlamamıza katkı sağlar. Bu nedenle günlük konuşmalarımızda kullandığımız bu ifadeler hakkında bilgi edinmeliyiz.

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Bismillâhirrahmânirrâhîm.” günlük konuşmalarımızda en çok kullandığımız dinî ifadelerdendir. Bu söz, “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.” anlamına gelir. Dinimiz, işlerimize Allah’ın adıyla başlamamızı ister. Bu ifadeyi kullanarak dinimizin isteğini yerine getirir, işlerimize Allah’ın adıyla başladığımızı belirtiriz. Evlerimize ve iş yerlerimize de bu ifadenin Arapçasının yazılı olduğu levhalar asarız. “Bismillâhirrahmânirrahîm.” ifadesine Türkçemizde “besmele” adı verilir. Bu ifadenin söylenmesine de “besmele çekmek” denir. “Bismillâhirrahmânirrâhim.” ifadesi bazen kısaltılarak “Bismillâh.” şeklinde söylenir. Böyle söylendiğinde “Allah’ın adıyla” anlamına gelir.

Besmele nerelerde ve niçin çekilir?

Her işimize besmele çekerek başlarız. Örneğin; yemek yerken, su içerken, arabaya binerken, evimize girerken, geceleyin uyumak için yatağa yatarken, sabahleyin yataktan kalkarken, okula giderken besmele çekeriz. Bize sonsuz nimetler veren Allah’ımızı çok severiz. Bunun için her işimize başlarken onun adını anar, besmele çekeriz. Böyle yaparak Allah’a sığınır, yapacağımız işlerde başarılı olabilmek için ondan yardım dilemiş oluruz. Çünkü besmele çekmenin bize Yüce Allah’ın şefkat ve merhametini kazandıracağına inanırız. Peygamberimiz, besmeleyle başlanan işlerin başarılı; yenilen yemeğinde bereketli olacağını haber vermiştir.(1) Kur’an-ı Kerim’de de Yüce Allah, “Rabb’inin adını an ve bütün benliğinle ona yönel.”(2) buyurarak işlerimize daima besmeleyle başlamamızı istemiştir. Dinimiz işlerimize besmeleyle başlamamızı istemektedir. Dinimizin buyruklarına uyarak işlerimize besmeleyle başlamalıyız. Besmeleyle başlanan işlerin başarıyla sonuçlanacağına inanmalıyız. Yüce Allah’ın, besmele çekerek kendisini ananlara yardım edeceğini unutmamalıyız. Bu nedenle işlerimize “Bismillâhirrahmânirrahîm.” diyerek başlamalıyız.

1. Buhari, Sahih, Et’ime, 23.
2. Müzzemmil suresi, 8. ayet.

Allah’a Şükür
Günlük konuşmalarımızda sıkça kullandığımız dinî ifadelerden biri de “Allah’a şükür.”dür. Bu ifade “Elhamdülillah.”, “Hamdolsun.”, “Çok şükür.”, “Allah’a şükürler olsun.” gibi çeşitli şekillerde kullanılır. Şükür, verdiği nimetler için Allah’a teşekkür etmektir. “Hamd olsun.” ya da “Elhamdülillah.” gibi sözlerle de Allah’a teşekkürümüzü bildiririz. Bir başarımız kutlandığında, bir ikram yapıldığında ya da sağlığımızın nasıl olduğu sorulduğunda bu teşekkür ifadelerinden birini kullanırız. Örneğin, bir bardak su içtikten sonra “Allah’ım, sana şükürler olsun.” veya “Elhamdülillah.” deriz.

Allah, Kur’an-ı Kerim’de, verdiği nimetler için kendisine şükretmemizi istemektedir. Konuyla ilgili bir ayette şöyle buyurmaktadır: “…Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” 1 Bir başka ayette ise “…Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım…” 2 buyurarak şükredenleri ödüllendireceğini vurgulamaktadır. Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)3 de“İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen, Allah’a da şükredemez.”4 buyurarak insanlara yaptıkları iyilikler, Allah’a da verdiği nimetler için teşekkür etmemizi istemiştir.

1. Bakara suresi, 152. ayet. 2. İbrahim suresi, 7. ayet. 3. “s.a.v.”, Peygamberimizin adı anıldığı zaman söylenen dua cümlesinin kısaltılmış şeklidir. “Sallallâhü aleyhi ve sellem.” şeklinde okunur. “Allah’ın övgüsü ve selamı ona olsun.” anlamındadır. 4. Ebu Davud, Sünen, Edep, 11.

Sevap ve Günah Kavramları

Günlük yaşantınızda sevap ve günah kavramlarını duymuşsunuzdur. Bunlar, günlük konuşmalarda sıkça kullanılan dinî ifadelerdendir. Bunların anlamlarını, nerelerde ve niçin kullanıldıklarını bilmek önemlidir.

Sevap ve günah günlük konuşmalarımızda çokça kullanılan kavramlardır. Örneğin; “Günaha giriyorsun.”, “Büyük bir sevap işledin.” gibi cümleleri işitmişsinizdir. Şimdi bu kavramların anlamlarını öğrenelim.

Sevap: Dinimizce yapılması emredilip öğütlenen iş ve davranışlara karşılık olarak Allah tarafından verilecek ödüldür. Örneğin; çevreyi temiz tutmak, doğayı korumak; yoksullar, yaşlılar ve kimsesizlere yardım etmek, anne ve babaya iyi davranmak sevap olan iş ve davranışlardandır. Dinimize göre Yüce Allah, bu tür iş ve davranışları yapanları ödüllendirecektir. “Sevap işlemek”, “sevaba girmek”, “sevabına yapıvermek” gibi deyimler sevap olan iş ve davranışların önemini belirtmek için kullanılır. Konuyla ilgili olarak Kur’an’da “… Kalıcı salih amelleri 1, Rabb ’inin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır…”2 buyrulur.

Günah: Dinî bakımdan suç sayılan iş ve davranışlara denir. Başkalarının canına ve malına zarar vermek, yalan söylemek, insanları rahatsız etmek günah olan iş ve davranışlardandır. Böyle davrananlar, All ah’ın emirlerine uymamış ve günah işlemiş olurlar. “Günahkâr olmak” ve “günaha girmek” gibi deyimler, günah olan iş ve davranışları ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de günah olan iş ve davranışlar bildirilerek bunlardan kaçınmamız emredilir. Bir ayette şöyle buyrulur: “Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır.”3 Bizler de sevap olan iş ve davranışlar yapmalıyız. Günah olan iş, söz ve davranışlardan uzak durmalıyız.

1. Kalıcı Salih amel: Yol, okul, cami yaptırmak gibi sevabı sürekli olan işler.
2. Meryem suresi, 76. ayet.
3. Nisâ suresi, 2. ayet.

Dilek ve Dualarımızda Dinî İfadeler
Bizler zaman zaman hem kendimiz hem de çevremizdeki insanlar için iyi dilekte bulunuruz. Bunların gerçekleşmesi için Allah’a yakarırız. Günlük konuşmalarımızdaki dilek ve dua ifadeleri, insanların birbirleriyle yakınlaşmalarını sağlay an güzel sözlerdir. Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşmak için kullandığımız dilek ve dualarımız daki dinî ifadelerin başında “maşallah” gelir. Maşallah “Allah’ın dilediği olur.” anlamındadır. Bu ifade, günlük hayattaki konuşmalarımızda “Ne güzel”, “Allah nazardan saklasın.” gibi anlamlara da gelir ve be ğen me duygularını ifade eder. Örneğin, küçük bir bebek gördüğümüzde “Maşallah!” deriz. Böylece onu beğendiğimizi ve Allah’ın kö tülüklerden korumasını istediğimizi belirtmiş oluruz. Dilek ve dualarımızda kullandığımız dinî ifadelerden biri de “inşallah”tır. Bu ifade “Allah izin verirse, Allah diler se” anlamı na gelir. Örneğin, gelecekte edineceğimiz bir meslekle ilgili olarak “inşallah büyüyünce doktor olacağım.” deriz. Sınava hazırlanan bir arkadaşımıza “inşallah başarılı olursun.” diye dilek ve duada bulunuruz. Bir insanın ölüm haberini aldığımızda “Allah rahmet eylesin.” deriz. Bu dilek “Allah ölen kişiye merhamet etsin, günahlarını bağışlasın.” anlamını taşır. Yolculuğa çıkanlara, rahat ve huzurlu bir yolculuk dilemek için “Hayırlı yolculuklar.” deriz. Çocuğu olan birine “Allah bağışlasın.”, “Allah analı babalı büyütsün.” diyerek Allah’tan, çocuğun ailesiyle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı büyümesi dilek ve duasında bulunmuş oluruz. Hasta olan birine “Allah şifa versin.” diyerek onun hastalığının bir an önce geçmesini isteriz.

İş yapan bir kimseye, “Hayırlı işler.” deriz. Bu ifadeyle, o kişinin işinin iyi gitmesini dilemiş oluruz. “Allah’a emanet ol.” da dilek ve dualarımızdaki dinî ifa delerdendir. Bu ifadeyle ayrıldığımız kişinin kötülük ve tehlikelere karşı korunmasını Allah’tan isteriz.

Kur’an-ı Kerim’de All ah’a dua etmemiz emredilir.1 Peygamberimiz de dua etmenin ibadet olduğunu bildirmiş ve dua etmemizi öğütlemiştir.2 Dilek ve dualarımızda Allah’a yalvarırız, ona güveniriz, ondan yardım dileriz. Bu, bizi Allah’a yakınlaştırır. İnsanların birbirleri için iyi dilekte bulunmaları ve dua etmeleri aralarındaki kardeşlik duygularının gelişmesini, sevgi bağlarının güçlenmesini sağlar. Dostluklarını güçlendirir. Onları birbirine daha çok bağlar. Toplumun birlik ve bütünlüğüne katkıda bulunur. Bu nedenle bizler de çevremizdeki insanlar için dua etmeliyiz. Onlara sağlık, mutluluk ve güzellikler dilemeliyiz.

1. Mü’min suresi, 60. ayet. 2. Tirmizi, Sünen, Tefsir, 2.

Günlük konuşmalarımızda selamlaşma ifadeleri nelerdir?

Selamlaşma kelime ve cümleleri, günlük hayatta en sık kullandığımız ifadelerdir. Annemize, babamıza, kardeşlerimize “Günaydın!” di ye rek güne başlarız. Okul yolunda arka daşlarımıza “Merhaba!” veya “İyi sabahlar!” deriz. Okulda öğretmenlerimize de selam veririz. Selam, barış ve esenlik anlamlarına gelir. Selamlaşma ise insanların birbirlerine karşılıklı olarak esenlik dilemeleridir. Bir kimseyle karşılaştığımız da veya birinin yanına girdiğimizde sözle ve ya işaretle karşımız daki kişi ye güzel duygu, düşünce ve dileklerimizi ifade ederiz. O da bize aynı şekilde karşılık verir. Böylece selamlaşmış oluruz. Selamlaşmalarımızda çeşitli ifadeler kullanırız. Karşılaştığımız insanları “Selamünaleyküm!”, “Günaydın!”, “iyi günler!”, “Hayırlı sabahlar!”, “Merhaba!”, “İyi akşamlar!” diyerek selamlayabiliriz. Selamlaşma, karşılıklı olarak iyi dileklerin bildirilmesidir. Selamlaşma ifadelerimiz, dua niteliği taşır. Çünkü her dilek aynı zamanda bir duadır. Örneğin; “İyi sabahlar!” veya “Günaydın!” dediğimiz zam an, karşımızdakine “Senin iyi bir sabah geçirmeni, güne iyi bir başlangıç yapmanı istiyorum. Allah bu konuda seninle olsun.” dilek ve duamızı iletmiş oluruz. Yine “Selamünaleyküm.”, “Sağlık ve esenlik üzerinize olsun.” demektir. Bu, kişinin iyi niyet ve sağlık temennisini karşısındakine ifade etmesidir. Başka bir ifadeyle “Ben senin sağlıklı ve güven içinde olmanı istiyorum ve diliyorum.” anlamına gelir. “Selamünaleyküm!” diyen birine de “Allah sana da sağlık ve esenlik versin.” anlamında “Aleykümselam!” diyerek karşılık veririz. İslam dininde selamlaşmaya önem verilir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de “Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin…”(1) buyurarak selamlaşmanın önemini vurgular. Peygamberimiz de söz ve davranışlarıyla çevresindekileri selamlaşmaya yönlendirmiştir. Örneğin, arkadaşlarından biri ona “Ey Allah’ın Resulü! En hayırlı iş hangisidir?” diye sormuştu. Peygamberimiz, “…insanlara selam vermendir.”(2) buyurmuştur. Kendisi de büyük küçük kim olursa olsun, karşılaştığı herkese selam vermiştir. Selamlaşmak, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı artırır. Güleryüz ve tatlı dille verilen bir selam, o selamı alanı mutlu eder. Onun vereceği güzel karşılık ise diğerini sevindirir. Böylece insanlar arasındaki dostluk, kardeşlik ve sevgi bağları güçlenir. Bu nedenledir ki selam verildiğinde daha güzel bir selamla karşılık vermek, dinimizde temel ilke olarak kabul edilmiştir. Selamlaşmak hem insani hem de dinî bir davranıştır. Bizler de evde, okulda ve mahallede selamlaşmaya özen göstermeliyiz.

1. Nisâ suresi, 86. ayet.
2. Buhari, Sahih, iman, 18.

“Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şehadet”

İslam dininde, “Lâ ilâhe illâllah, Muhammedün resûlullah.” yani “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah’ın elçisidir.” ifadesine “Kelime-i Tevhit” den ir (5. Fotoğraf). Tev hit; birlik, birleme anlamına gelir. Kelime-i Tevhit, Allah’ın bir ve tek olduğunu belirtmek için söylenen sözdür. Allah inancının en kısa ve en özlü ifadesidir. Kelime-i Tevhit’i söyleyen kimse, tek yaratıcının Allah olduğunu; onun eşinin, benzerinin ve ortağının bulunmadığını ifade etmiş olur. Kur’an-ı Kerim’de Kelime-i Tevhit’in anlam ve önemi çeşitli ayetlerde vurgulanır. Örneğin; “… Ondan başka ilah yoktur…”(1) ayetinde Yüce Allah’ın birliği, “Muhammed, Allah’ın Resûlüdür…”(2) ayetinde de Peygamberimizin onun elçisi olduğu belirtilir.

1. Âl-i İmrân suresi, 18. ayet.
2. Fetih suresi, 29. ayet.

İslam dininde, “Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.” yani “Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim.” ifadesine “Kelime- i Şehadet” denir. Kelime-i Şehadet, tanıklık etme sözü anlamına gelir. Bu sözü diliyle söyleyip ona kalbiyle inanan kimse Müslüman olur. Müslüman olmak için başka bir törene gerek yoktur. Kelime- i Şehadet iki ayrı bölümden oluşur. Birinci bölümde, Allah’tan başka ilah olmadığına, ikinci bölümde ise Hz. Muhamm ed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ediyoruz. Allah’a olan inancımızı ve bağlılığımızı ifade etmek açısından Kel im e- i Tevhit ve Kelime- i Şehadet çok önemlidir. Bu yüzden bunları öğrenmemiz gerekir.

Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler nelerdir? - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

Alfabetik Deyimler İğneyi kendine sok, çuvaldızı başkasına Ş Harfi ile Başlayan Eş Sesli Kelimeler Giysilerimizi Nasıl Yıkamalıyız? S Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları Y harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

FACEBOOK'TA BİZ

Online İlkokul

Hoşgeldiniz

Online İlkokul - Tüm Hakları Saklıdır